Tips til succes med en kollaborativ svejserobot | Uniwelco

Der er mange overvejelser, der følger med, når man investerer i en kollaborativ svejserobot. Her følger derfor nogle ...


Der er mange overvejelser, der følger med, når man investerer i en kollaborativ svejserobot. Her følger derfor nogle gode tips og overvejelser, som kan være med til at sikre, at I får størst mulig succes med at implementere den kollaborative svejserobot RBCobot i jeres produktion.

Af: Karolina Thomsen

1. Giv medarbejderne ejerskab

Særligt når det gælder kollaborative robotter er ejerskab helt essentielt for at skabe succes. Med kollaborative svejserobotter er en robotoperatør nemlig ikke nødvendig - det er smedene selv, som skal lære at bruge robotten. Det er derfor vigtigt at sætte god tid af til oplæring, så smedene bliver trygge ved at bruge robotten. Chancerne for succes er langt større, hvis smedene føler ejerskab for den nye teknologi, fordi de selv kan bruge den og programmere den. På den måde bliver arbejdsgangen også langt mere effektiv, og hele processen hænger ikke på én person i virksomheden.

2. Vælg de rette emner

Sørg for at identificere de emner, som er monotone at svejse. Når de flyttes over til robotten, bliver bliver de samtidig elimineret for smedene. Det kan hjælpe med at understrege, at robotten er en positiv forandring i virksomheden - og sikre endnu mere ejerskab blandt smedene. 

Udvælg også de emner, som kræver en højere svejsekvalitet. Med robotten kan svejsesømmen blive mere præcis, end det kan gøres i hånden - og svejsningen bliver den samme hver gang.

3. Automatisér ikke 100%

Automatiser kun det, som giver mening at automatisere. Det vil sige, at målet ikke er at automatisere 100%. Ofte gælder det, at de første 80% er både lettere og billigere at automatisere, end de sidste 20%.

Det kan eksempelvis betyde, at hvis et emne skal vendes om, for at den sidste svejsning kan laves, så kan det bedre betale sig, at smeden klarer den sidste svejsning, mens emnet alligevel kontrolleres. På den måde giver det ofte mening at svejse lidt i hånden, og lade robotten gå i gang med næste emne.

4. Evaluér

Husk løbende at evaluere brugen af robotten - og særligt i starten. Hvis robotten står lidt for meget stille, så prøv at vende tilbage til jeres behovsanalyse: Hvilke emner egner sig godt til robotten? Er det stadig trægt at få gang i RBCobot, så kontakt os  gerne, så vi kan komme med gode råd til at få robotten brugt noget mere.

Kører robotten dagen lang? Så er der stadig meget godt at hente ved at evaluere arbejdet. Vi hører fra flere virksomheder, hvordan RBCobot har hjulpet dem med at identificere udfordringer eller ligefrem mangler i den resterende produktionsproces. Husk derfor at bruge al jeres data - også når det går strygende! Måske kan hele jeres proces blive mere strømlinet, også langt udover robottens rækkevidde.

 

Er en kollaborativ robot noget for jer? Hvis I er interesseret i at vide mere om den kollaborative svejserobot RBCobot, så kan du her læse om den her.

Similar posts

Få besked, så snart der er nyt her på bloggen

Vil du modtage nyheder om RO-Buddy, friske kundecases og gode tips til kollaborativ robotsvejsning? Til meld dig her, så får du besked om de seneste nyheder.